Nazwy zawodów

fiszki - angielski

Reklama

Nazwy zawodów - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Nazwy zawodów.

kucharz | cook

opiekunka do dzieci | babysitter

prawnik | lawyer

nauczyciel | teacher

kelner | waiter

kasjer | cashier

kasjer | cashier

lekarz | doctor

kierowca | driver

aktor | actor

mechanik samochodowy | car mechanic

tancerka | dancer

dentysta | dentist

sprzątaczka | cleaner

inżynier | engineer

inżynier | engineer

policjant | policeman

Nazwy zawodów po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Pozostałe lekcje

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P