Czasowniki

fiszki - angielski

Reklama

Czasowniki - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Czasowniki.

zatrudniać kogoś | employ somebody

być pod telefonem | be on call

być odpowiedzialnym za coś | be responsible for something

pracować z domu | work from home

awansować | be promoted

być na dyżurze | be on duty

zarabiać | earn

zatrudniać | hire

attend | uczęszczać

poprosić o podwyżkę | ask for pay rise

osiągać zysk | make a profit

ponosić stratę | make a loss

płacić | pay

Czasowniki po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Pozostałe lekcje

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P