Typy testów

fiszki - angielski

Reklama

Typy testów - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Typy testów.

testy jednostkowe | unit tests

testy integracyjne | integration tests

testy regresyjne | regression tests

testy manualne | manual tests

testy dostępności | accessibility tests

testy akceptacyjne | acceptance tests

testy automatyczne | automated tests

testy obciążeniowe | load tests

testy wydajnościowe | performance tests

testy skalowalności | scalability testing

testy statyczne | static tests

testy dynamiczne | dynamic tests

testy użyteczności | usability tests

Typy testów po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P