Podstawowe słownictwo

fiszki - angielski

Reklama

Podstawowe słownictwo - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Podstawowe słownictwo.

zestaw przypadków testowych | test case suite

zestaw testów | test suite

narzędzie do automatyzacji | automation tool

dane testowe | test data

raport z testów | tests report

scenariusz testowy | test scenario

złożoność | complexity

wykonanie testu | test execution

defekt | defect

Podstawowe słownictwo po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P