Współzawodnictwo

fiszki - angielski

Reklama

Współzawodnictwo - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Współzawodnictwo.

ćwiczyć | practise

wygrać | win

przegrać | lose

pokonać | beat

wiwatować | cheer

współzawodniczyć | compete

trenować | train

zakwalifikować się | qualify

walczyć | fight

grać | play

zdobyć punkt | score

zdyskwalifikować | disqualify

wspierać | support

Współzawodnictwo po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P