Planowanie podróży / Pakowanie

fiszki - angielski

Reklama

Planowanie podróży / Pakowanie - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Planowanie podróży / Pakowanie.

bagaż | luggage

bagaż podręczny | hand baggage

paszport | passport

torba | bag

walizka | suitcase

rezerwacja | booking

cel podróży | destination

Planowanie podróży / Pakowanie po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P