Czasowniki

fiszki - angielski

Reklama

Czasowniki - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Czasowniki.

czekać | wait

arrivals timetable | tablica przylotów

przybyć | arrive

rezerwować | book

przesiąść się | change

wysiadać | get off

wsiadać | get on

wystartować | take off

ogłaszać | announce

board | wejść na pokład

zgłosić się do odprawy | check in

lądować | land

rezerwować | reserve

przewozić | carry

Czasowniki po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P