Podstawowe zwroty 2 / 2

fiszki - angielski

Reklama

Podstawowe zwroty 2 / 2 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Podstawowe zwroty 2 / 2.

nie wiem | I don't know

dobry pomysł | good idea

podoba mi się | I like it

nie podoba mi się | I don't like it

pośpiesz się | hurry up

chodź ze mną | come with me

podejdź tu | come here

smacznego | enjoy your meal

to świetnie | that's great

Podstawowe zwroty 2 / 2 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P