Podstawowe zwroty 1 / 2

fiszki - angielski

Reklama

Podstawowe zwroty 1 / 2 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Podstawowe zwroty 1 / 2.

dziękuję | thank you

proszę | please

przepraszam | I am sorry

tak | yes

nie | no

oczywiście | of course

nie ma za co | you're welcome

nie ma sprawy | no problem

nie martw się | don't worry

na pewno | for sure

Podstawowe zwroty 1 / 2 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P