Słownictwo - podstawy 3 / 3

fiszki - angielski

Reklama

Słownictwo - podstawy 3 / 3 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Słownictwo - podstawy 3 / 3.

zapytanie | query

obiekt bazodanowy | database object

system zarządzania bazą danych | database management system

projektant bazy danych | database designer

niespójność | inconsistency

relacja wiele do wielu | many-to-many relationship

odpytywać bazę danych | (to) query database

rekord, zapis | record

strukturalny język zapytań (SQL) | structured query language (SQL)

przechowywać dane | (to) store

Słownictwo - podstawy 3 / 3 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P