Słownictwo - podstawy 2 / 3

fiszki - angielski

Reklama

Słownictwo - podstawy 2 / 3 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Słownictwo - podstawy 2 / 3.

spójność | consistency

więzy | constraints

encja | entity

pole | field

klucz obcy | foreign key

integralność | integrity

zakleszczenie | deadlock

silnik bazy danych | database engine

administrator baz danych | database administrator

czas wykonania | execution time

Słownictwo - podstawy 2 / 3 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P