Słownictwo - podstawy 1 / 3

fiszki - angielski

Reklama

Słownictwo - podstawy 1 / 3 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Słownictwo - podstawy 1 / 3.

kopia zapasowa | backup

relacja jeden do jednego | one-to-one relationship

relacja jeden do wielu | one-to-many relationship

redundancja | redundancy

wiersz | row

klucz główny | primary key

unikalny identyfikator | unique identifier

baza danych | database

kolumna | column

Słownictwo - podstawy 1 / 3 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P