Optymalizacja - słownictwo

fiszki - angielski

Reklama

Optymalizacja - słownictwo - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Optymalizacja - słownictwo.

wydajność zapytań | queries performance

skanowanie całej tabeli | scan the whole table

maksymalna wydajność | peak performance

czas odpowiedzi | response time

monitorowanie | monitoring

plan wykonania zapytania | query execution plan

wnioski | findings

analizować obciążenie | analyze a workload

optymalne rozwiązanie | optimal solution

szacowany plan wykonania | estimated execution plan

użycie zasobów | resource usage

odpowiednie uprawnienia | appropriate permissions

rzeczywisty plan wykonania | actual execution plan

Optymalizacja - słownictwo po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P